Voordelen persoonlijke lening

De voordelen van een persoonlijke lening

Iedereen heeft het er tegenwoordig over, een persoonlijke lening. Steeds vaker worden financieringsconstructies toegepast. Vanwege het gemak, vanwege de gunstige financiƫle effecten en steeds vaker omdat het gewoon een standaard is om gebruik te maken van een persoonlijke lening om zaken zoals een auto aan te schaffen.

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een vorm van lenen die vaak wordt gebruikt om goederen zoals een auto aan te schaffen. Op basis van het aan te schaffen product wordt de persoonlijke lening afgestemd. Een persoonlijke lening kan worden verstrekt aan mensen met de Nederlandse nationaliteit met een leeftijd van 18 tot 72 jaar. De persoon dient te beschikken over een vast inkomen. Uitkeringen zoals die van de sociale dienst of WW mogen niet als basis dienen voor de lening.

Vormen en toepasbaarheid

Persoonlijke leningen zijn enorm populair. Eigenlijk zijn er geen varianten op een persoonlijke lening. We verschillen diverse persoonlijke leningen van elkaar op basis van de inhoud van de overeenkomst.

Afhankelijk van het product wat je wilt financieren met een persoonlijke lening, zal worden vastgesteld wat de looptijd is, de hoogte van de lening en de bijbehorende rente. Het rentetarief staat altijd vast bij een persoonlijke lening. Daardoor is de maandlast ook elke maand gedurende de hele looptijd gelijk. De termijn bestaat altijd over een rentegedeelte en een aflossingsgedeelte. Vaak kiest men voor een persoonlijke lening voor het aankopen van een auto. Het is belangrijk dat de looptijd van de lening korter is dan de economische levensduur van het voertuig. Een persoonlijke lening kenmerkt zich door een vaste looptijd, een vaste rente en daarmee een vaste maandlast. Daarnaast is het niet mogelijk om tussentijds extra af te lossen of op te nemen.


Wat zijn de voordelen van een persoonlijke lening?

Een groot voordeel van een persoonlijke lening is het feit dat je direct een nodige (grote) aankoop kunt doen, terwijl je er eigenlijk niet het vermogen voor hebt of ervoor uit wilt geven. Doordat een persoonlijke lening altijd duidelijk en overzichtelijk is, weet je precies waar je aan toe bent. Immers, de rente, het aflossingsdeel en het maandbedrag zijn niet variabel. Je weet dat er elke maand een bepaald vaststaand bedrag betaald zal moeten worden om je aankoop af te lossen. Dit geeft duidelijkheid. Let er echter wel op dat je tijdens de looptijd van de lening beperkt bent qua extra geld opnemen en dat extra aflossen niet mogelijk is. Wanneer je verantwoord kijkt naar het feit of een persoonlijke lening in jouw geval een goede keuze is, dan kan het een prima middel zijn om een dure aankoop te financieren.